Для коректного відображення елементів сайту внесіть його в список дозволених в AdBlock.
Всеукраїнський громадсько-політичний журнал
Про журнал
Концертна агенція
Рекламодавцям
Контакти

Останній номер

              ДО 20-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ                

Скарби Богдана Хмельницького

 


Хмельницький Богдан-Зиновій Михайлович (27 грудня 1595 - 27 липня 1657 рр.) - керівник національно-визвольної вій­ни українського народу середини XVII ст., фундатор Укра­їнської держави (Війська Запорізького, гетьман України (1648-1657), організатор українського козацького війська, родоначальник української дипломатії, меценат і покровитель Української пра­вославної церкви.

Збудована значною мірою завдяки титанічним зусиллям її керівника Богдана Хмельницького, Українська козацька держава, попри несприятливі зовнішньополітичні умови, зуміла втриматись на карті Європи понад 150 років, забезпечивши тим самим умови для національного відродження в наступні часи.

Питання про організацію випуску Україною власних пам’ятних і ювілейних монет виникло ще на початку 1994 р. Перша ювілейна монета, що надійшла в обіг 7 травня 1995 р., присвячувалася 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

На аверсі монети (лицьовий бік - прим. авт.) в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого Державного Герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата «1995» - рік карбування монети, під гербом - у два рядки по колу напис «200000 КАРБОВАНЦІВ», який позначає номінальну вартість монети (число 200000 розміщено в розриві намистового узору). Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», відокремлений з двох боків від слова «КАРБОВАНЦІВ» розді­ловими позначками у вигляді ромбів.

На реверсі монети (зворотний бік - прим. авт.) в центрі розміщено зображення ансамблю Софіївського майдану в Києві - Собор Софії Київської та пам’ятник Богдану Хмельницькому. На передньому плані праворуч на фоні Собору - постать молодої жінки з квітами в українському національному вбранні - символ молодої незалежної України, яка схиляє голову перед вічним вогнем народної пам’яті за полеглими у Великій Вітчизняній війні. По колу у верхній частині монети напис «ПЕРЕМОГА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ». Внизу під горизонтальною лінією напис «1941-1945».

Монета виготовлена на Московському монетному дворі з мельхіору (75% Cu, 25% Ni). Вага монети - 14,35 г, діаметр - 33,0 мм. Тираж - 250 000 шт.

Автори: ескізів - О. Івахненко, моделей - О. Хазов (аверс) і В. Харламов (реверс).

До 400-річчя від дня народження видатного державного, полі­тичного і військового діяча України - Богдана Хмельницького, який вніс значний вклад у становлення української державності в один з най­драматичніших періодів визвольної війни українського народу в 1648-1654 роках, - 19 липня 1995 року на Московському монетному дворі була викарбована мельхіорова ювілейна монета.

На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого Державного Герба України в об­рамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата «1995» - рік карбування монети, під гербом - у два рядки по колу напис «200000 КАРБОВАНЦІВ», який позначає номінальну вартість монети (число 200000 розміщено в розриві намистового узору). Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», відок­ремлений з двох боків від слова «КАРБОВАНЦІВ» розділовими позначками у вигляді ромбів. Зовнішній кант виступає над поверхнею монети.

На реверсі монети розміщено зображення пам’ятника Богдану Хмельницькому на Софіївському майдані в Києві. По колу монети написи: ліворуч - «БОГДАН», праворуч від пам’ятника - «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 1595-1657» на фоні постаменту. Вага - 14,35 г, діаметр - 33,0 мм. Тираж 250 000 шт.

Автори: ескізів - О. Івахненко (аверс) і А. Пономаренко (реверс), моделей - О. Хазов (аверс) і В. Харламов (реверс).

21 червня 1996 року в обіг була введена пам’ятна монета «Богдан Хмельницький». Вона була виготовлена Московським монетним двором із срібла 925 проби. Вага - 15,55 г, діаметр - 33,0 мм. Тираж - 10 000 шт.

На аверсі монети - над гербом розміщена дата «1996» - рік карбування монети. По колу монети написи: вгорі «УКРАЇНА», внизу у три рядки «1 МІЛЬЙОН КАРБОВАНЦІВ». Ліворуч і праворуч від цифри 1 розміщені позначення і проба дорогоцінного металу - Ag 925 та його вага у чистоті - 15,55.

Реверс монети із срібла повторює реверс монети з мельхіору - пам’ятник Богдану Хмельницькому на Софіївському майдані в Києві. Цей пам’ятник було відкрито в Києві 23 червня 1888 року. Скульптор М.Й. Мікешин, архітектор - В.М. Ніколаєв. Тут, в грудні 1648 р., кияни зустрічали гетьмана Б. Хмельницького, який разом з козацькими полками вступив до Києва через Золоті ворота після перемоги над польськими військами. Цей пам’ятник збудовано на добровільні пожертви. Скульптура відлита в 1879 р., в Петербурзі, на заводі Берга. Загальна висота пам’ятника - 10,85 метра.

Автори: ескізів - О. Івахненко, моделей - О. Хазов.

Було зроблено перші кроки до визнання України у нумізматич­ному світі.

Наприкінці квітня 1998 року у Києві відбулося урочисте відкриття Монетного двору. З цього часу всі монети друкуються вже на території України.

Наприкінці 2000 р. Український монетний двір першим серед дворів СНД став дійсним членом Конференції монетних дворів світу.

З 25 червня 1998 року в обігу з’явилася ювілейна монета, присвячена 350-річчю початку визвольної війни середини XVII століття за незалежність і створення національної держави.

Монета виготовлена із срібла 925 проби, вагою 31,1 г. Діаметр - 38,61 мм. Тираж - 10 000 шт.

На аверсі монети в намистовому колі зображена загальна для серії композиція, що втілює національну ідею Соборної України: обабіч малого Державного Герба України розташовані гербові фігури Архістратига Михаїла і коронованого лева - символів міст Києва і Львова. Навколо композиції розміщені стилізовані написи, роз­ділені зображеннями грифонів у барокковому орнаменті: «УК­РАЇНА» і «1998» (угорі), «20 ГРИВЕНЬ» (унизу в два рядки) та позначення, проба і вага металу.

На реверсі монети у намистовому колі на тлі піскового годинника - символу спадковості часів - зображено двобій між запорізьким козаком і польським крилатим рейтаром. Обабіч батальної сцени розташовані фігури вершників - керманича національно-виз­воль­ного руху гетьмана Богдана Хмельницького та співця ге­роїчних походів козака-бандуриста. Навколо композиції розміщено сти­лізований напис: «ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА СЕРЕДИНИ XVII СТ.».

Автори: ескізів - О. Івахненко, моделей - А. Новаковськи (аверс), Р. Чайковський (реверс).

22 серпня 2002 року НБУ була введена в обіг ювілейна монета номіналом 5 гривень. Ця монета присвячена найвизначнішій пере­мозі української армії під час Визвольної війни - Батозькій битві. Ця битва відбулася 1-2 червня (22-23 травня) 1652 року на лівому березі Південного Бугу, неподалік гори Батіг і містечка Батіг (нині село Четвертинівка Тростянецького району Вінницької області) між українсько-татарським військом під керівництвом Богдана Хмельницького і польським військом М. Калиновського. У цій битві загинули М. Калиновський, його син Самуель, З. Пшиємський та багато інших магнатів і родовитих шляхтичів. Полягли майже вся піхота, половина гусарів Речі Посполитої і 5-7 тис. слуг. Такого розгрому польська армія ще не знала. Недарма сучасники порів­нювали блискучу перемогу Б. Хмельницького з перемогою карфагенського полководця Ганнібала над римлянами в битві під Каннами 216 р. до н.е.

Монета виготовлена із нейзильбера. Маса - 16,54 г, діаметр 35,0 мм. Тираж - 30 000 шт.

На аверсі монети зображено загальну для цієї серії композицію, що втілює ідею соборності України: малий Державний Герб України підтримують гербові фігури Архістратига Михаїла і коронованого лева - символи міст Києва і Львова, стилізовані написи: «УКРАЇНА» і «2002», «5 ГРИВЕНЬ» та логотип Монетного двору.

На реверсі монети в намистовому колі зображено батальну сцену, навколо якої розміщено стилізований напис «350-РІЧЧЯ БИТВИ ПІД БАТОГОМ».
Монети викарбовано на Монетному дворі НБУ.

Автори: ескізів - О. Івахненко, моделей - А. Новаковськи, В. Атаманчук.

В обігу з 5 січня 2004 року - ювілейна монета «350-річчя Переяс­лавської козацької ради 1654 року».

Монета присвячена важливій події періоду національно-визвольної війни українського народу - Переяславській раді 8 (18) січня 1654 року.

Збори старшини, козацтва, міщан та селян проголосували за входження України до складу Росії на правах політичної автономії. Цей крок на той час мав прогресивне значення для економічного, політичного та культурного розвитку українського народу.

Монета виготовлена із срібла 925 проби, вагою 31,1 г, діаметр - 38,61 мм. Тираж - 8 000 шт.

На аверсі монети на дзеркальному тлі потрійної арки православного храму зображено малий Державний Герб України, під яким у два рядки - номінал монети «10 ГРИВЕНЬ», праворуч (у три рядки) - позначення металу, його проби - Ag 925, маса в чистоті - 31,1 г та логотип Монетного двору, також праворуч півколом на дзеркалі розміщено напис «УКРАЇНА», унизу - рік карбування монети «2004».

На реверсі монети на дзеркальному тлі потрійної арки православного храму зображено багатофігурну композицію на чолі з Богданом Хмельницьким, під якою дата «1654», праворуч півколом розміщено напис «ПЕРЕЯСЛАВСЬКА КОЗАЦЬКА РАДА».

Це зображення зроблено на основі спогадів учасників цієї історичної події в Переяславі 8 (18) січня 1654 р., що збереглися в архівах, та записок російського посольства на чолі з В.В. Бутурліним.

Монета викарбована на Монетному дворі НБУ.

Автори: ескізів - О. Терьохіна Н. Домовицьких, моделей - В. Дем’яненко.

Під час національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького була створена Українська козацька держава - Гетьманщина, військово-адміністративним і політичним центром якої став Чигирин. Перша столиця Гетьманщини була резиденцією таких гетьманів, як Б. Хмельницький, І. Виговський, Ю. Хмельницький, П. Тетеря та П. Дорошенко.

В обігу з 18 травня 2006 року - пам’ятна монета «Гетьманська столиця - Чигирин».

На аверсі монети зображено козака з бунчуком на тлі козацьких корогов, гармат, литаврів, над ним - малий Державний Герб України, рік карбування монети - «2006» і розміщено написи: «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (угорі півколом), «10/ГРИВЕНЬ» (унизу), а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено п’ять портретів у медальйонах, під якими півколом розміщено написи: «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ІВАН ВИГОВСЬКИЙ, ПАВЛО ТЕТЕРЯ, ПЕТРО ДОРОШЕНКО», над портретами - герб міста та у два рядки написи - «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ/ ЧИГИРИН»; унизу - вид Чигирина (фрагмент малюнка з літопису Самійла Величка).

Автор ескізів і моделей В. Атаманчук.

Гурт (ребро монети - прим. авт.) усіх монет, про які йшла мова, - рифлений.

29 вересня 2008 року НБУ випущена пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень - «На шляхах до незалежності України - шведські воєнно-політичні союзи ХVІІ-ХVІІІ ст.». Монета випущена з нагоди укладання українсько-шведських союзів, а саме Корсунської угоди 1657 року, Великобудищанського трактату 1709 року, та на відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана І.Мазепи.

На аверсі монети вгорі розміщено напис півколом «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», малий Державний Герб України, під яким - номінал монети та рік карбування - 10 /гривень/ 2008.

На реверсі монети на тлі прапорів зображено портретний ряд - гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, королі Карл ХІІ та Карл Х Густав (зліва направо) - найбільш знакові персони відповідного історичного періоду.

Монета виготовлена із срібла 925 проби, вагою 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 5000 шт. Гурт гладкий із заглибленим написом: Аg 925, 31,1 та логотипом МД НБУ.

Автори ескізів - В. Таран, О. Харук, С. Харук. Автори моделей - А. Дем’яненко, В. Дем’яненко.

Опис зроблено авторами з монет, які знаходяться у власній колекції.

Таким чином, за 20-річну історію незалежної України НБУ викарбувало 8 монет, присвячених Богдану Хмельницькому, та ще на одній монеті викарбовано пам’ятник йому.

Помер Б. Хмельницький 27 червня 1657 року. Згідно з бажанням гетьмана, його поховали в Іллінській церкві в селі Суботові 25 серпня 1657 року.

Серед сувенірної продукції Монетним двором НБУ викарбовано 5 гривень із срібла 999 проби, вагою 124,5 грама. Цей сувенір є точною копією банкноти зразка 2004 року.

Всі нумізматичні вироби Монетного двору НБУ, що присвячені Богдану Хмельницькому, користуються попитом серед колек­ціо­нерів, істориків та шанувальників істо­рич­ного минулого України, українського народу.

Є.Г. Горбуров, К.Є. Горбуров, кандидати історичних наук.

 


Ukrainian banner network
Обкладинка журналу №045
Архів попередніх номерів

2021 рік:
01020304
2020 рік:
01020304050607
2019 рік:
0102030405
2018 рік:
01020304
2017 рік:
0102030405
2016 рік:
010203040506
2015 рік:
0102030405
2014 рік:
01020304
2013 рік:
0102030405
2012 рік:
010203
2011 рік:
010203040506
2010 рік:
0102030405
2009 рік:
010203040506
2008 рік:
010203040506
2007 рік:
010203040506
2006 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Українська банерна 100x100

Дивіться нас на YoutubeНаші партнери

 

Designed by Vladimir Philippov, 2005