Для коректного відображення елементів сайту внесіть його в список дозволених в AdBlock.
Всеукраїнський громадсько-політичний журнал
Про журнал
Концертна агенція
Рекламодавцям
Контакти

Останній номер

             МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ               

Авторитет влади – довіра громади

(З досвіду роботи Долинської районної ради Кіровоградської області)


Долинська – це не просто районний центр на карті Кіровоградської області, це перлина степового краю. Між Інгулом та Інгульцем, на відрогах Придніпровської височини, розкинулись землі Долинського району - південно-східної території Кірово­градщини. Усіх, хто завітав у цей мальовничий степовий край, звеселяють своєю неповторністю та красою пам’ятки природи місцевого значення: лісовий масив «Гурівський», заповідні урочища «Олександрівське», «Наталіївське», орнітологічне урочище «Шмаліївське». Але неоціненною окрасою Долинського району є державний заповідник – дендрологічний парк «Веселі Боковеньки» імені М. Давидова.

Долинщина з повагою і шаною відноситься до свого історичного минулого, пишається людьми, які пов’язали свою долю з нашим краєм: у 1901 році на станції Долинська учнем телеграфіста був письменник-демократ Архип Тесленко, у 1911-1914 роках викладачем залізничного училища працював відомий радянський письменник і педагог Антон Макаренко. Долинська земля виплекала плеяду талановитих земляків: історика Пилипа Стояна, колишнього міністра соціального забезпечення України Олександру Лук’янченко, генералів Олексія Бойка, Миколу Нещадима, Анатолія Кобзаря, Героїв Радянського Союзу Тимофія Лядського та Костянтина Вишневецького. У районі народилися: доктор технічних наук Сергій Волотковський, художник Костянтин Заруба, скульптор Анатолій Коптєв, народний артист України Георгій Вазін, творець районної школи духової музики Аркадій Добровольський, поет з діаспори Яр Славутич, поетеса Любов Баранова, неодноразова чемпіонка Радянського Союзу з хокею з м’ячем Наталія Колісніченко, чемпіон України зі спринту Ігор Страх.

Десятками поколінь творилася історія краю, безліч випробувань випало на долю долинчан. Складним є й сьогодення, хоч би якої сфери ми торкнулися. Важко знайти того, хто не погодився б із такою оцінкою. Маємо серйозні проблеми в економіці, охороні здоров’я, освіті, комунальній сфері й, головне, у системі відносин між владою та громадянами.

На рівні місцевого самоврядування гостроту цих проблем видно чи не найкраще. Адже це та гілка влади, що постійно перебуває в контакті з населенням. І саме сьогодні, у період державного реформування різних суспільно-економічних галузей, вагомо і авторитетно має звучати зважене слово депутатського корпусу, кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування. Існують різноманітні індекси, які застосовують для оцінки якості життя, і якщо їх спробувати узагальнити, то йдеться про те, наскільки комфортно почувається пересічний громадянин у кожному селі, селищі, місті. А це, у свою чергу, визначається тим, чи перебуває цей громадянин з його потребами і прагненнями до самореалізації, у фокусі уваги державної та місцевої влади.

Вагоме і авторитетне слово депутатського корпусу

З урахуванням вимог нинішнього дня в Долинському районі переглянуті і чітко визначені пріоритети соціального та гуманітарного розвитку.

Депутати Долинської районної ради шостого скликання розуміють, що головним у діяльності ради, її голови є питання зростання депутатської ролі у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання районного бюджету, фінансування закладів освіти, охорони здоров’я і культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності. Вони розуміють, що реалізація поставлених завдань відбувається лише тоді, коли всі народні обранці об’єднані у прагненні максимально врахувати пропозиції виборців, послідовно і компетентно, із чітким розумінням прав і обов’язків, розв’язувати нагальні проблеми життя району.

Депутатський корпус Долинської районної ради працює в даному напрямку плідно та конструктивно. З початку каденції депутатів Долинської районної ради шостого скликання проведено 8 сесій, на яких розглянуто 160 питань та прийнято рішення. Проведенню сесій передувала активна робота постійних комісій районної ради, якими проведено 75 засідань, розглянуто 806 питань та прийнято 212 рішень, 160 питань внесено на розгляд сесії районної ради. Практикувалися спільні засідання постійних комісій. Практично підтверджено, що розгляд питань одночасно депутатами кількох комісій викликає значно жвавіше обговорення питань, а їх аналіз має більш предметний характер, вносяться більш конкретні пропозиції, приймаються виважені рішення. Голови постійних комісій Циберман Н. П., Шевченко О. Г., Почапський М. К., Кічігін Є. В., Черніцький В. В., Горьовий Е. Г., Шеремет Л. М. налаштовують депутатів на обговорення актуальних питань шляхом відкритого обміну думками, а часто - у формі дискусії, що тільки додає виваженості та чіткості при прийнятті рішень у сесійній залі.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна рада зосередила свою увагу на найскладніших проблемах сьогодення району. Зроблено чимало, але для досягнення більшого, підстав самозаспокоюватись немає. Саме у цьому проявилась політична зрілість нинішнього депутатського корпусу. Не зважаючи на те, що до складу районної ради на сьогоднішній день входять представники шести політичних сил: Партії регіонів, ВО «Батьківщина», Народної Партії, «Фронту змін», Комуністичної партії України, «Єдиного Центру» - пленарні засідання ради, засідання постійних комісій та президії районної ради показали, що всі депутати налаштовані на реалізацію важливих завдань у галузях економіки, промисловості, сільського господарства, землекористування, соціальній та культурній сферах.

Слід зауважити, що важливо на сьогоднішній день мати чітку взаємодію у роботі районної ради і районної державної адміністрації. У нашому районі таку взаємодію маємо. Тісна співпраця районної ради з районною державною адмі­ністрацією і територіальними підрозділами органів центральної виконавчої влади в районі забезпечує захист інтересів, вирішення питань життє­діяльності територіаль­них громад, реалізацію соціально-економічних і культурних програм.

На даний час у районі діє 42 районні програми, з них районною радою шостого скликання затверджено 21. Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість у місцевих бюджетах передбачати кошти на вирішення того чи іншого питання, за цим стоять нові робочі місця, соціальний захист та безпека наших громадян.

Окремо слід відмітити одну з головних районних програм - Програму еконо­мічного та соціального розвитку Долинського району на 2011-2015 роки, прийнятої у рамках обласної програми розвитку Кіровоградської області «Центральний регіон - 2015». У процесі її реалізації вже в цьому році вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи галузей економіки, виконання бюджетів району, розвиток соціальної інфраструктури. Аналізуючи хід виконання Програми, можна зробити висновок про те, що помітно від­слідковується позитивна динаміка. Серед важливих результатів еконо­міч­ного зростання є збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, забезпечення комплексного розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, сім’ї та молоді. В економіку району протягом року залучено інвестицій на суму близько 29 млн. гривень. У рамках реалізації обласного проекту «Купуй Кіровоградське» за рахунок кооперування коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кірово­градській області, районного бюджету та власних коштів Долинського районного споживчого товариства, головою правління якого є депутат районної ради Перанський В. А., вдалося втілити в життя важливі інвестиційні проекти: придбано автолавку для забезпечення товарами першої необхідності населення тринадцяти віддалених населених пунктів, створено сучасне овочесховище для зберігання овочів, що дасть можливість зберегти належну якість продукції та забезпечити нею в зимово-весняний період бюджетні установи району без сезонного впливу підви­щення цін. Для населення овочі, які зберігаються у овочесховищі, реалізу­ються у соціальному магазині, де додатково створено три робочих місця. На фінішній прямій будівництво елеваторного комплексу, який зводиться на базі Долинського комбікормового заводу. Вартість інвестиційного проекту - 10 млн. грн.

Із шістдесяти показників, передбачених на виконання зазначеної Програми, виконано 42.

Не менш важливою є районна комплексна Програма соціального захисту населення на 2011-2013 роки. Вона забезпечує створення стабільних фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для комфортного соці­ального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня і якості життя найменш захищених верств населення району.

Основою районної Програми збереження історичної пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки є заходи щодо забезпечення на­лежної уваги місцевих органів вико­навчої влади та органів місцевого самоврядування, суспільства в цілому до потреб ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту та медичного обслуговування, впорядкування пам’ят­ників і місць поховання загиблих воїнів, патріотичного виховання молоді та розвитку волонтерського руху. Серед основних завдань програми - удосконалення системи соці­ального захисту та надання медичної допомоги ветеранам війни, розробка та реалізація заходів щодо увічнення пам’яті про героїв-земляків та воїнів-визволителів Долинщини, трудових подвигів фронтовиків у мирний час, розробка та забезпечення виконання комплексних заходів щодо пошуку та впорядкування військових поховань і могил померлих фронтовиків, розробка та реалізація системи заходів щодо патріотичного виховання молодого покоління, організація належного відзначення 70-ї та 75-ї річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні, здійс­нення заходів щодо створення Меморі­алу загиблим героям років Великої Вітчизняної війни, які віддали своє життя, захищаючи наш край від фашистських загарбників.

Депутати районної ради взяли активну участь у обговоренні та реалізації проектів даних програм, адже вирі­шення проблемних питань, що висвіт­лені в них, нікого не залишають байдужими.

Найвища оцінка – добрі справи

Більшість депутатів районної ради виправдовує довіру своїх виборців добрими справами.

Династія депутатів родини Костючків: і Петро Омелянович – депутат обласної ради, і Володимир Петрович – депутат районної ради – обидва однаково переймаються соціальними проблемами жителів сіл Першотравневе та Мирне, живуть їхніми турботами і радощами, дбають про комфортне життя на селі. Мільйони гривень вкладає ПСП «Степ», керівниками якого є батько й син, у соціально-економічний розвиток як села, так і району в цілому. Спорт, культура, духовність – не просто слова, це потреба душі цих шанованих у районі людей.

І це не поодинокий приклад. Депутати районної ради: генеральний директор СТОВ «Новолозуватське» Шевченко О.Г., директор СТОВ «Зоря» Пащенко М. М., голова СФГ «Фаворит» Місюня М. В., директор ПСП «Колос» Юрченко О. М., заступник директора СТОВ «Лан» Пугач С. В. - постійно надають вагому допомогу Гурівській, Варварівській, Лаврівській, Братолюбівській, Василівській загальноосвітнім школам, дитячим садкам у проведенні ремонтів, придбанні спорт­інвентаря, електропобутової техніки. Вони - перші помічники у вирішенні нагальних фінансових проблем територіальних громад, у вирішенні питань газифікації населених пунктів, на території яких знаходяться їх господарства, роблять вагомий внесок у відновлення і збереження історичної та духовної пам’яті українського народу.

Приватні підприємці - депутати Черніцький В. В. та Кічігін Є. В. також ніколи не стоять осторонь суспільно-культурного життя своїх виборців, дбають про їх добробут.

Співпрацюючи з виборцями, активно захищає громадянські та соціальні права ветеранів депутат районної ради Почапський М. К. - голова Долинської районної організації ветеранів України.

Конструктивно та плідно працюють з виборцями депутати: Бабенко Л. В., Головко Т. П., Клубнікін О. Ю., Молчанов О. П., Стинга О. А., Ревесз Л. П., Циберман Н. П.

Відрадно, що проблемами громади переймаються не лише керівники господарств району, а й церковнослужителі. Вперше в історії Долинського району депутатом районної ради по Кіровському мажоритарному виборчому округу обрано настоятеля Свято-Покровської церкви, протоієрея Місяйла В. М. Він, створивши школу духовності, не лише пропагує та відроджує духовну культуру на селі, а й сприяє благоустрою населених пунктів Кіровської сільської ради.

Аби привернути увагу громадськості до проблем охорони здоров’я та популяризувати донорство, депутати районної ради стали ініціаторами по здачі донорської крові, усві­дом­люючи те, що кров потрібна завжди, що її не можна замінити жодними іншими ліками чи хімічним препаратом.

Позитивним є й те, що майже всі депутати районної ради – активні учасники більшості заходів, що проводяться в районі. Це ще раз доводить значний ріст їх суспільної активності.

Спорт - невід’ємна складова здорового способу життя

Долинщина завжди славилася своїми спортивними талантами, ентузіастами фізичної культури і спорту, людьми, які цінують здоровий спосіб життя.

З повною відповідальністю усвідомлюючи та розуміючи те, що спорт не просто загартовує та дисциплінує людину, але й формує її як особистість та громадянина, районна рада докладає максимум зусиль задля пропагування здорового способу життя, відродження та популяризації спорту, залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом. Депутати власним прикладом неодноразово підтверджують це.

Так, під час першого етапу обласної спартакіади серед депутатів обласної, районних, міських рад, присвяченої 20-річчю Незалежності України у районі було проведено два футбольні матчі між командами депутатів районної та міської рад на перехідний кубок Долинської районної ради. У грі взяли участь: голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Геннадій Вітряк, заступник голови райдерж­адміністрації, депутат районної ради Юрій Леуш, заступник голови районної ради Віктор Валантир, міський голова Сергій Зеленокорінний, інші керівники підприємств, установ, орга­нізацій - депутати міської та районної рад. Обидва поєдинки закінчилися перемогою команди районної ради з рахунком 7:4 та 7:2.

Гідно відстоювала свої позиції збірна команда Долинського району і в другому етапі Першої обласної спартакіади органів місцевого самоврядування з футболу, волейболу, настільного тенісу та шашок. Змагання проходили в напруженій та безкомпромісній боротьбі. Футболісти, перемігши збірну Устинівського, Онуфріївського та Знам’янського районів і поступившись у фіналі Олександрійському – виборола почесне друге місце. Значний вклад у перемогу нашої футбольної команди принесли депутати районної ради Володимир Костючок, Олександр Шевченко, Леонід Шеремет. Четверте місце посіла команда волейболістів, до складу якої входили депутати Євгеній Кічігін та Віктор Коваленко. Депутат районної ради Сергій Ламанов зайняв третє місце у змаганнях із шашок. В результаті - у загальному заліку збірна команда району посіла друге місце. Слід відмітити, що перемозі сприяло багато чинників: ентузіазм та спортивний азарт депутатського корпусу, спонсорська допомога депутатів Миколи Пащенка та Петра Костючка, а найголовніше - відповідальне ставлення до організації тренувань та підготовки збірної команди до змагань заступника голови районної ради Віктора Валантиря.

* * *

Минув лише рік з початку каденції депутатів районної ради шостого скликання, але те, що процес позитивних перетворень у районі розпочався, заперечувати не буде ніхто. Головне - зберегти цей імпульс і перетворити його на новий, більш потужний і переконливий. Нам усім потрібно пам’ятати, що довіра громади до органів влади можлива лише тоді, коли ця влада є відповідальною і ефективною. А авторитет її залежить від реального прагнення виражати і захищати інтереси людей. Влада здобуває повагу, якщо функціонує заради справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращує життя громадян.

Голова Долинської районної ради
Григорій Данилюк

 


Ukrainian banner network
Обкладинка журналу №047
Архів попередніх номерів

2022 рік:
01
2021 рік:
01020304
2020 рік:
01020304050607
2019 рік:
0102030405
2018 рік:
01020304
2017 рік:
0102030405
2016 рік:
010203040506
2015 рік:
0102030405
2014 рік:
01020304
2013 рік:
0102030405
2012 рік:
010203
2011 рік:
010203040506
2010 рік:
0102030405
2009 рік:
010203040506
2008 рік:
010203040506
2007 рік:
010203040506
2006 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Українська банерна 100x100

Дивіться нас на YoutubeНаші партнери

 

Designed by Vladimir Philippov, 2005