Всеукраинский общественно-политический журнал
О журнале
Концертное агентство
Рекламодателям
Контакты

Последний номер

Netexchange.ru

Ukrainian banner network

     ИМЕННОЙ УСПЕХ     

ДП «Миколаївстандартметрологія»: Робота на результат

У 2015 році державному підприємству «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» виповниться 95 років (директор І.М. Романенко).
1 грудня 1920 року рішенням науково-технічного відділу Миколаївської губернської ради народного господарства при лабораторії аналітичного бюро Науково-технічної ради була створена Палата мір і ваг. Саме ця організація стала «прабатьком» державного підприємства «Миколаївстандартметрологія». Роки злагодженої роботи не пройшли даром для підприємства, адже воно було відзначено багатьма нагородами. У 2010 році за високі виробничі досягнення, вагомий внесок у становлення та забезпечення розвитку центру, вдосконалення національних систем технічного регулювання та з нагоди 90-річчя трудовий колектив підприємства нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 2013 році ДП «Миколаївстандартметрологія» стало переможцем першого туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2012» у галузі культури і науки, категорія «Середні підприємства». У цьому ж році підприємство відзначено нагородою Федерації профспілок України за розвиток соціального партнерства та дипломом Мінекономрозвитку України як кращого організатора Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України». Рішенням правління Миколаївського обласного благодійного фонду соціальної допомоги малозабезпеченим від 26 листопада 2013 року протокол № 74 ДП «Миколаївстандартметрологія» занесено в «КНИГУ СЛАВИ» кращих благодійників Миколаївської області за вагомий внесок у розвиток благодійництва та соціальну підтримку інвалідів, малозабезпечених громадян, тяжкохворих дітей, дітей-сиріт.

За роки існування ДП «Миколаївстандартметрологія» істотно розширило сферу своєї діяльності. Останні 20 років діяльність підприємства спрямована на створення умов для забезпечення якості та безпеки вітчизняних товарів, робіт, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках, відповідності міжнародним та європейським стандартам, на забезпечення єдності вимірювань та захисту громадян і національної економіки від результатів недостовірних вимірювань в Мико­лаївській області. З 2012 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ДП «Миколаївстандарт­метро­логія» присвоєно статус нау­ково-
виробничого, що відкрило нові можливості в науково-технічній сфері діяльності. На сьогоднішній день підприємством проводяться прикладні дослідження у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних з удосконаленням, зберіганням, використанням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань закріплених за підприємством видів і підвидів вимірювань. Співробітники підприємства входять до складу Науково-технічної комісії з метрології при Мінекономрозвитку України. Цей орган приймає найактивнішу участь у підготовці законопроектів у галузі метрології, затвердженні створених державних еталонів, розробці перспективних шляхів розвитку національної метрологічної системи.
Діяльність підприємства, особливо науково-технічна, вимагає від фахівців високого рівня знань та постійного підвищення кваліфікації, тому працівники ДП «Миколаївстандартметрологія» постійно приймають участь у семінарах, нарадах, конференціях, проходять навчання на відповідних курсах. Згодом отримані знання використовуються фахівцями підприємства для підвищення рівня обізнаності фахівців підприємств області. Так, фахівцями ДП «Миколаївстандартметрологія» за рік проводяться понад 50 семінарів, круглих столів, технічних навчань на актуальні теми для суб'єктів всіх форм господарювання, протягом яких їх учасники отримують не тільки теоретичні знання, а й оволодівають практичними навиками.
Останнім часом практикується проведення семінарів безпосередньо на базі кращих виробників Миколаївської області, а також вищих навчальних закладів. Так, протягом 2012-2013 років було проведено семінари на базі ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ ВЗП «ЕЛІКА», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова для представників підприємств, установ, організацій Миколаївської області.
Виробничі підприємства прагнуть, з одного боку, зменшити витрати, пов'язані з виробництвом якісної та безпечної продукції, впливом на навколишнє середовище, охороною здоров'я та безпекою праці, з іншого боку - підвищити рівень виробництва, ефективно керуючи пов'язаними з ним ризиками для людини, і одночасно поліпшити корпоративний імідж. Тому сучасні підприємства та організації регіону, які динамічно розвиваються, постійно займаються питаннями поліпшення якості своєї продукції і вдосконаленням процесів управління на виробництві.
ДП «Миколаївстандартметрологія», як третя сторона, будучи свого роду посередником між виробником і споживачем, наприклад, шляхом сертифікації, надає об'єктивну оцінку відповідності продукції нормативним документам. На базі ДП «Миколаївстандартметрологія» створені та успішно функціонують Орган з сертифікації продукції та послуг та Орган з сертифікації систем управління.
Орган з сертифікації продукції та послуг призначений та уповноважений на право проведення робіт в Національній Системі сертифікації УкрСЕПРО та проведення робіт з оцінки відповідності продукції (процесів, послуг) вимогам Технічних регламентів. Компетентність Органу з сертифікації продукції та послуг засвідчена Національним Агентством з Акредитації України (НААУ).
Орган з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» призначений в Національній Системі сертифікації УкрСЕПРО та акредитований НААУ на виконання робіт з сертифікації систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), систем екологічного керування, систем управління гігієною та безпекою праці підприємств, установ, організацій відповідно до видів економічної діяльності. З 2007 року Орган з сертифікації систем управління засвідчує відповідність сертифікованих систем управління на підприємствах різних галузей промисловості. На початок 2014 року Органом з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» сертифіковано 98 систем управління підприємств різних галузей промисловості.
ДП «Миколаївстандартметрологія» на своєму прикладі намагається показати іншим ефективність сучасних підходів щодо організації виробничого процесу і систем управління на підприємстві. На ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001) і система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001). В даний час на підприємстві впроваджується система екологічного керування (ISO 14001).
ДП «Миколаївстандартметрологія» - єдине підприємство в системі подібних по всій Україні, на якому впроваджена і сертифікована система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001).
Підприємства, які впроваджують та сертифікують системи управління на своїх виробництвах відповідно до вимог міжнародних стандартів, завжди будуть на крок попереду, оскільки мають більше можливостей виходу на міжнародні ринки і, відповідно, отримають зростаючу кількість споживачів.
Вже багато років всі великі підприємства регіону співпрацюють з ДП «Миколаївстандартметрологія» тісно і продуктивно. І невипадково: адже діяльність підприємства спрямована на підвищення якості кінцевої продукції, а значить - на високу конкурентоспроможність миколаївських підприємств на українському та світовому ринках. Це і ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ «Сандора», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ТОВ «Молочна компанія Дружба», ПАТ «Первомайський молочноконсервний завод», ПАТ «САН ІнБев Україна» МВ, ПАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока», ФГ «Іванов» та інші в галузі харчової промисловості. ДП «Мико­лаїв­стан­дарт­метрологія» підписано угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами Миколаївської області: Миколаївським національним аграрним уні­вер­ситетом, Національним університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова (НУК), а також з Миколаївським будівельним коледжем Київського національного університету будівництва і архітектури. Серед надійних клієнтів підприємства ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», Южно-Українська АЕС, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», ТОВ «ЕВЕРІ», ТОВ «Артіль» ЛТД і багатьох-бага­тьох інших.
Відповідати вимогам часу - необхідність, яка дозволяє підприємству протягом тривалого часу підтримувати високу конкурентоспроможність на ринку метрологічних послуг. На сьогоднішній день одним із найактуальніших видів діяльності підприємства є калібрування засобів вимірювальної техніки. З урахуванням вимог часу і йдучи назустріч численним побажанням бізнес-спільноти Миколаївського регіону в ДП «Миколаївстандартметрологія» на базі метрологічного центру створена калібрувальна лабораторія. Створення калібрувальної лабораторії на базі ДП «Миколаївстандарт­метрологія» дозволяє підприємствам регіону не тільки відстежити простежуваність вимірювань до світових стандартів, отримати визнання результатів цих вимірювань в країнах ЄС, а й істотно скоротити свої матеріальні витрати і час, оскільки тепер відсутня необхідність звертатися в інші регіони України.
Цьому передувала тривала кропітка робота з підготовки до акредитації калібрувальної лабораторії на відповідність вимог ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Була створена система управління для забезпечення високої якості послуг, що надаються, розроблено і валідовано більше 50 методик калібрування. До проведення робіт з калібрування допущені кращі фахівці ДП «Миколаїв­стандарт­метрологія», які пройшли відповідне підвищення кваліфікації як в українських науково-методичних центрах, так і за кордоном.
Крім того, еталонна база підприємства суттєво оновлена і поповнена новим точним і високотехнологічним устаткуванням. Зокрема, були придбані: лічильник газу ЛГЕ – 4,0, багатофункціональний калібратор, стенд для проведення калібрування дозаторів і мікродозаторів піпеткових відповідно до вимог ISO 8655, компаратор для калібрування гир відповідно до вимог OIML R111.
У листопаді 2013 аудиторами та технічними експертами Національного агентства з акредитації України була проведена оцінка калібрувальної лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологія» на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025, за результатами якої лабораторію було акредитовано. Аудитори НААУ високо оцінили існуючу еталонну та нормативну базу, а також компетентність персоналу лабораторії.
До речі, подібні калібрувальні лабораторії, крім Миколаєва, є тільки у восьми регіонах України.
На сьогоднішній день Миколаївська область є експортно-орієнтованою в напрямку сільськогосподарської продукції. У плані розвитку ДП «Миколаївстандартметрологія» заплановано створення лабораторії з визначення генетично модифікованих організмів (ГМО).
Акредитована випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Миколаївстандартметрологія» співпрацює з основними зерновими компаніями області в частині проведення випробувань зернових та олійних культур за показниками безпеки. У разі відкриття лабораторії з визначення вмісту ГМО, буде охоплено повний перелік випробувань для імпорту сільськогосподарської продукції, що дуже важливо для нашого регіону.
Підвищення рівня обізнаності української бізнес-спільноти та громадськості про якість товарів та послуг, підтримка малого та середнього підприємництва – сьогодні актуальні завдання для країни. ДП «Миколаївстандартметрологія» плідно взаємодіє з облдержадміністрацією в питаннях якості, сертифікації, забезпечення єдності вимірювань в Миколаївській області, а також з Миколаївською мерією, правоохоронними органами, Антимонопольним комітетом, інспекцією з питань захисту прав споживачів, профспілковими організаціями. Як член Ради Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області підприємство бере активну участь у заходах РТПП щодо підтримки та розвитку бізнесу Миколаївщини.
Вже 11-тий рік поспіль у Миколаївській області за сприяння Миколаївської облдержадміністрації проходять регіональні етапи Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» та Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі». Конкурси проводяться в два етапи: регіональний та загальнодержавний. На регіональному етапі в Миколаївській області незмінним організатором конкурсу є ДП «Миколаївстандартметрологія». З кожним роком кількість учасників конкурсу збільшується, а отже зростає прагнення розвиватися і відповідати міжнародним стандартам. На сьогоднішній день регіональний етап конкурсу «100 кращих товарів України» - це не тільки конкурс якості, а й виставка - конкурс досягнень всієї Миколаївської області.
Крім того участь у Конкурсі «100 кращих товарів України» добрий плацдарм для миколаївських підприємств, щоб вийти на міждержавний рівень. Так, від Миколаївської області у національному етапі 4-го Національного Конкурсу на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав (СНД) взяли участь два підприємства - переможці Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» 2012 року: ТОВ «Артіль» ЛТД і ТОВ « ЕВЕРІ». Обидва підприємства стали переможцями національного етапу Конкурсу на здобуття Премії СНД.
ТОВ «Артіль» ЛТД продовжило боротьбу на міждержавному етапі 4-го Конкурсу на здобуття Премії СНД, серед інших 7 підприємств, які представляють Україну.
Участь у подібних заходах якості – це найкраща реклама якості продукції, яка підтверджується незалежними експертами. Інформація про виробників такої продукції поширюється не тільки в ЗМІ, інтернет-ресурсах, але й затребувана посольствами інших країн. До речі, у 2014 році згідно розряджень Миколаївської ОДА вже розпочато проведення регіонального етапу Конкурсу «100 кращих товарів України» та виставки-конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі».
У сучасних умовах своєчасне оновлення та розширення асортименту продукції є основою конкурентоспроможності підприємства, його стабільного функціонування та зростання прибутку. Постановці нової продукції на виробництво передує великий перелік робіт, направлений на отримання кінцевого результату - освоєння серійного (масового) випуску нової продукції.
Для сприяння насиченню ринку високоякісними вітчизняними продуктами харчування, підтримки і пропагування продукції власного виробника, в 2007 році на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» було ство­рено регіональну дегустаційну комісію харчової продукції, яку очолює директор підприємства Ірина Михайлівна Романенко. Діяльність регіональної дегустаційної комісії харчової продукції сприяє подальшому розвитку підприємницької діяльності, постановці на виробництво нових видів харчової продукції, запобіганню надходження до споживачів неякісної продукції, підвищенню її якості та поширенню інформаційних даних про продукцію, що виробляється та реалізується в м. Миколаєві та Миколаївській області підприємствами всіх форм власності.
Оцінювання представлених зразків продукції проводять члени регіональної дегустаційної комісії харчової продукції: представники державних територіальних органів (ДП «Миколаївстандартметрологія», Інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області, Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області, Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області), фахівці харчової галузі з питань споживчого ринку, агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, тощо.
Щоб бути конкурентоспроможними та стабільно працюючими, підприємствам потрібно відповідати одному з найефективніших правил сучасного бізнесу – працювати на результат, йти в ногу із сучасними тенденціями, враховувати всі аспекти успішного функціонування і процвітання підприємства, постійно удосконалюватись, впроваджувати сучасні системи управління, розвивати нові види діяльності, проводи періодичне технічне переоснащення, забезпечувати зростання кваліфікації, добробуту співробітників як в матеріальному, так і в професійному аспекті. Саме на такий результат і спрямована вся політика ДП «Миколаївстандартметрологія». Гнучка, економічно обґрунтована, що виходить з реальних фінансових можливостей підприємства, стратегія розвитку підприємства спрямована на формування такої системи роботи, яка орієнтується на отримання економічного і соціального ефекту навіть за умови адаптації та виживання у нових умовах.

Підготувала: Надія Макарова
член Національної спілки журналістів України, кавалер орденів княгині Ольги, великомучениці Варвари
і Святого Миколая Чудотворця,
замісник голови Ради старійшин
Миколаївської облміськадміністрації
Фото: з архіву підприємства.

 
Обложка журнала №056
Архив предыдущих номеров
2019 год:
0102
2018 год:
01020304
2017 год:
0102030405
2016 год:
010203040506
2015 год:
0102030405
2014 год:
01020304
2013 год:
0102030405
2012 год:
010203
2011 год:
010203040506
2010 год:
0102030405
2009 год:
010203040506
2008 год:
010203040506
2007 год:
010203040506
2006 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Укра?нськ_ 100x100

  Укра?нськ_ 100x100

Наши партнеры


META-Ukraine
Украинский портАл


 

Designed by Vladimir Philippov, 2005