Всеукраинский общественно-политический журнал
О журнале
Концертное агентство
Рекламодателям
Контакты

Последний номер

Netexchange.ru

Ukrainian banner network

              В ЦЕНТРІ УВАГИ – СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЯ             

ДП «Миколаївстандартметрологія»:

ДО ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ – РАЗОМ!

У всіх розвинених країнах використовують стандартизацію і метрологію для поліпшення росту і могутності країни. Стандартизація, метрологія та сертифікація завжди тісно переплітаються, взаємодіють і спрямовані на досягнення єдиної мети – підвищення якості продукції, товарів, робіт, послуг та захист прав споживачів. Вони безпосередньо зачіпають життєві інтереси людей і не замикаються на суто виробничій сфері, забезпечують високу якість продукції, робіт, послуг, що виробляються або надаються в Україні, їхню відповідність кращим світовим і вітчизняним зразкам, мають суттєве значення для підвищення міжнародного авторитету України, сприяють розширенню експорту та розвиткові економіки держави та суттєво підтверджують реальність інтеграційних прагнень України.

Вагомий внесок працівників цієї сфери високо оцінені не тільки нашою державою, а й світовим суспільством: 10 жовтня – Указом Президента країни встановлено професійне свято – День працівників стандартизації та метрології, а 14 жовтня відзначається Всесвітній день стандартів.
У Миколаївській області регіональним органом у сфері стандартизації, метрології та сертифікації являється державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Миколаївстандартметрологія»), яке належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
У 2015 році підприємство відзначить своє 95-річчя. Такий багаторічний досвід роботи у цій сфері дозволяє фахівцям підприємства надавати послуги на високому рівні, тим самим сприяючи підвищенню якості товарів і послуг українських товаровиробників.
Європейські стандарти мають першочергове значення
Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корінних змінах матеріальних і соціальних умов життя народу висувають на перший план проблему якості. Поліпшення якості товарів можливе тільки на основі стандартизації.
В Україні створюється нова власна система, яка забезпечує якість продукції та послуг в умовах ринкової економіки. Недотримання українськими виробниками стандартів і технічних норм є однією з найактуальніших проблем в Україні, яка стає ще більш гострою у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію України та Євросоюзу і, відповідно, зняттям технічних бар'єрів в торгівлі шляхом створення зони вільної торгівлі. Виконання положень Угоди надасть можливість забезпечити підтримку українським виробникам і розширити їх присутність на ринку ЄС.
На базі ДП «Миколаївстандартметрологія» вже понад 60 років існує фонд нормативної документації ДП «Миколаївстандартметрологія», який містить більше 22-х тисяч національних, міждержавних, міжнародних та європейських стандартів, чинних на території України. ДП «Миколаївстандартметрологія» є агентом ДП «УкрНДНЦ» з виготовлення та розповсюдження офіційних копій нормативних документів (НД), чинних на території України. Здійснює абонентське обслуговування та актуалізацію фондів НД підприємств. Фахівцями підприємства здійснюється перевіряння технічних умов та змін до них, надається методична допомога з питань розробки технічних умов, їх впровадження на виробництві, консультативна допомога при розробці маркувальних етикеток і технологічних інструкцій.
Прийнято нову редакцію Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, розробленого Мінекономрозвитку України. Реалізація цього Закону забезпечить приведення національної стандартизації у відповідність до європейської моделі та дерегуляцію у визначеній сфері.
Згідно положень вищевказаного Закону на технічні комітети стандартизації покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів. ДП «Миколаївстандартметрологія» активно співпрацює з рядом технічних комітетів стандартизації України, зокрема з ТК 23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція», ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої», ТК 84 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості», ТК 86 «Олії, жири та продукти їх переробки», ТК 88 «Розробка та постановка продукції на виробництво», ТК 140 «Молоко, м'ясо та продукти їх переробки», ТК 154 «Соки та соковмісні продукти», ТК 169 «Туризм і послуги у сфері туризму», а також з Державним агентством України з туризму та курортів в частині приведення законодавства України до європейських вимог.
До відома, у 2014 році прийнято 129 стандартів, з яких 87 гармонізовані з міжнародними та європейськими.
Досвід роботи фахівців підприємства в області стандартизації є одним із гарантів дотримання політики ДП «Миколаївстандартметрологія» у сфері якості, направленої на повне задоволення вимог наших замовників, суспільства та надання послуг.

Ми вимірюємо задля вашої безпеки

У серпні-вересні 2014 року ДП «Миколаївстандартметрологія» успішно пройшло процедуру чергового уповноваження (атестації) на проведення державних контрольних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
Розширено галузь уповноваження ДП «Миколаївстандартметрологія», фахівцями підприємства проводиться повірка: пульсоксиметрів для медичних закладів, барометрів мембранних, гігрометрів цифрових, кондуктометрів, вологомірів вагових, приладів гемодіалізу, тахографів, а також вимірювання масової частки вологи в зерні та продуктах його переробки.
Освоєно новий вид робіт - проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метроло­гічного нагляду.
На сьогоднішній день метрологічні підрозділи ДП «Миколаївстандартметрологія» забезпечені кваліфікованими спеціалістами, приміщеннями, еталонами, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, організаційними, нормативними та методичними документами, необхідними для виконання метрологічних робіт – державних контрольних випробувань ЗВТ та повірки (калібрування) ЗВТ відповідно до галузі уповноваження, гарантуючи відповідальність та об'єктивність і достовірність результатів проведених ними метрологічних робіт перед замовниками цих робіт.
ДП «Миколаївстандартметрологія» передбачено та гарантовано забезпечення незалежності його керівництва і співробітників від будь-якого зовнішнього тиску і впливу, який може негативно позначитись на якості їх роботи.
З урахуванням вимог часу і йдучи назустріч численним побажанням бізнес-спільноти Миколаївського регіону в ДП «Миколаївстандартметрологія» на базі метрологічного центру створена калібрувальна лабораторія, що дозволяє підприємствам регіону не тільки гарантувати простежуваність вимірювань до міжнародних еталонів, отримати визнання результатів цих вимірювань в країнах ЄС, але й істотно скоротити свої матеріальні витрати і час, оскільки тепер відсутня необхідність звертатися в інші регіони України.
ДП «Миколаївстандартметрологія» є органом з атестації вимірювальних лабораторій, за період роботи якого у Миколаївській області атестовано більше 500 вимірювальних лабораторій. Результати вимірювань з відомими характеристиками похибок, які отримані у цих лабораторіях, можуть бути використані у будь-яких галузях діяльності.
Діяльність метрологічних підрозділів підприємства направлена на забезпечення високого рівня метрологічних робіт і послуг на основі впровадження сучасної вимірювальної техніки і прогресивних методів вимірювань, які дозволяють суб'єктам господарювання Миколаївської області досягати найвищого рівня якості, надійності та конкурентоспроможності продукції, товарів і послуг.
Еталонна база підприємства забезпечує виконання повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) 11 видів вимірювань, зокрема ядерних констант та іонізуючих випромінювань.
В практику діяльності ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджено розроблення перспективних планів оновлення еталонної бази, які тісно пов'язані з напрямками розвитку нашого регіону.
Діяльність метрологічних підрозділів підприємства визнана такою, що відповідає вимогам технічної компетентності, які регламентовані міжнародним стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025, а науково-технічний потенціал підприємства дозволяє творчо, в короткі терміни, з високою якістю виконувати роботи і надавати послуги.

Нові горизонти технічного регулювання

Глава 3 "Технічні бар'єри у торгівлі" розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію України та ЄС побудована повністю на тому, що спрощення доступу до відповідних ринків ґрунтується на системах технічних регламентів, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності, визначених в Угоді про технічні бар'єри в торгівлі (Угода ТБТ) СОТ, а також на зобов'язанні України щодо поступового досягнення відповідності з вимогами до системи технічного регулювання, викладеними у актуальних Рішеннях та Регламентах ЄС. Положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині технічних бар'єрів у торгівлі, в тому числі, передбачено, що до основної Угоди як окремий протокол у майбутньому буде додана Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угода АСАА).
На сьогодні в Україні прийнято 46 технічних регламентів, 43 з них розроблені на основі актів законодавства ЄС. 32 технічних регламенти вже є обов'язковими до застосування.
У Миколаївській області діє орган з оцінки відповідності ДП «Миколаївстандартметрологія», який вперше був призначений на право проведення робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у 2010 році, а у 2014 році вдруге пройшов процедуру акредитації НААУ.
Сьогодні ДП «Миколаївстандартметрологія» має право проводити роботи з оцінки відповідності продукції вимогам наступних Технічних регламентів:
- мийних засобів;
- безпеки низьковольтного електричного обладнання;
- з електромагнітної сумісності обладнання;
- безпеки іграшок;
- безпеки машин.
Наявність вищенаведених повноважень дає підприємству можливість підтримувати конкурентоспроможність віт­-чизняних виробників, надавати послуги імпортерам та постачальникам, надавати компетентну методичну допомогу всім учасникам ринку.
Органом з оцінки відповідності з 2010 року зареєстровано:
- 169 декларацій про відповідність вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання;
- 95 декларацій про відповідність вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок;
- 27 декларацій про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання;
- 18 декларацій про відповідність вимогам Технічного регламенту мийних засобів;
- 10 декларацій про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки машин.
Багаторічний досвід робіт із сертифікації та оцінки відповідності, гнучка своєчасна неупереджена економічна політика керівництва, кваліфікований персонал аудиторів та експертів дозволили ДП «Миколаївстандартметрологія» зайняти гідне місце серед державних підприємств, які мають партнерські стосунки як з комерційними підприємствами України та зарубіжжя, так і з державними підприємствами.

Екологічність, якість, безпечність

Виробники Миколаївщини прагнуть не відставати від глобальних тенденцій. Вони почали запроваджувати та сертифікувати системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів. По-перше, щоб модернізувати виробництво, по-друге, аби мати повноцінне право вступати у прозору конкурентну боротьбу. На початок 2014 року Органом з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» сертифіковано 98 систем управління підприємств різних галузей промисловості.
Орган з сертифікації систем управління ДП «Миколаївстандартметрологія» призначений в Національній Системі сертифікації УкрСЕПРО та акредитований НААУ на виконання робіт з сертифікації систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), систем екологічного керування, систем управління гігієною та безпекою праці підприємств, установ, організацій відповідно до видів економічної діяльності.
Наявність сертифіката відповідності системи управління визначає ефективність системи управління компанії і стимулює підприємців покращувати продукцію, яка випускається, що позитивно позначається як на самому підприємстві, так і на світових і локальних ринках товарів і послуг.

Досконалості немає меж

ДП «Миколаївстандартметрологія» на своєму прикладі намагається показати іншим підприємствам ефективність сучасних підходів щодо організації виробничого процесу і систем управління на підприємстві. На ДП «Миколаївстандартметрологія» впроваджена і діє сертифікована інтегрована система управління, до складу якої входять: система управління якістю (ISO 9001), система управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001) і система екологічного керування (ISO серії 14001).
В травні 2014 року підприємство отримало 3 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки: дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на виконання випробувань технологічного електрообладнання напругою 1000 В.
Керівництво та профспілковий комітет ДП "Миколаївстандартметрологія" приділяють велику увагу вирішенню проблем у сфері охорони праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань. Проводяться медичні огляди працівників. ДП "Миколаївстандартметрологія" розроблено 40 інструкцій з охорони праці для всіх видів робіт, які виконуються на підприємстві. Керівники та спеціалісти центру своєчасно проходять навчання з охорони праці, пожежної безпеки та спеціальне навчання в учбових комбінатах. Всі працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

Гарантія незалежності та неупередженості

Більше 18 років на базі ДП «Миколаївстандартметрологія» функціонує акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції.
Випробувальна лабораторія проводить понад 70 видів випробувань широкої номенклатури харчової продукції та продовольчої сировини, співпрацює з основними зерновими компаніями області в частині проведення випробувань зернових та олійних культур за показниками безпеки. Це особливо актуально, оскільки на сьогоднішній день Миколаївський регіон є експортно орієнтованим в напрямку сільськогосподарської продукції. Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-IV від 04.07.2002 передбачено при здійсненні експортних операцій із зерновими культурами визначення показників якості і безпеки, зокрема наявність генетично модифікованих організмів (ГМО). ДП «Миколаївстандартметрологія» при випробувальній лабораторії планується створення лабораторії по визначенню вмісту ГМО для охоплення повного переліку необхідних випробувань для експорту сільськогосподарської продукції.
Лабораторія підприємства оснащена сучасним обладнанням, що дає змогу якісно і в короткі терміни провести випробування продукції. Спеціалісти лабораторії постійно підвищують свою кваліфікацію, впроваджують нові методики випробувань згідно з вимогами державних та міжнародних стандартів.
В лабораторії організовано роботу щодо проведення лабораторних досліджень не лише для юридичних осіб, але й для пересічного громадянина.
Випробувальна лабораторія ДП «Ми- колаївстандартметрологія» гарантує об'єктивність, достовірність та конфіденційність одержаних результатів, тому багато підприємств Миколаївської області вже багато років продовжують співпрацювати з нею.

Обирай українське!

Вже одинадцятий рік поспіль в Україні проходить Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України». Результати Конкурсу переконливо доводять, що українське - це якісне. Адже основна мета конкурсу - об'єднання зусиль влади та бізнесу, спрямоване на поліпшення добробуту громадян, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і світовому ринках.
Незмінним організатором регіонального етапу Конкурсу є ДП «Миколаївстандартметрологія», яке у 2013 році на урочистому нагородженні учасників 10-го ювілейного Конкурсу було відзначено дипломом Мінекономрозвитку України «Кращий організатор» цього заходу з якості. Регіональний етап Конкурсу проводиться за сприяння Миколаївської облдержадміністрації.
У вересні 2014 року, в рамках проведення заходів з нагоди 225-річчя м. Миколаєва відбулись урочисті заходи: виставка та церемонія нагородження цьогорічних учасників регіонального етапу Конкурсу.
45 суб'єктів підприємницької діяльності різних районів Миколаївської області: Кривоозерського, Первомайського, Арбузинського, Новоодеського, Баштанського, Веселинівського, Вознесенського районів та м. Миколаєва стали учасниками Конкурсу у цьому році.
6 підприємств з переможців регіо­нального етапу Конкурсу, а саме: ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ «Аг­ро-Юг-Сервіс», ТОВ НВП «МІТЕК», ТОВ «ЗЕМАЛ», ТОВ «Спортана», ФОП Шматков О.В. представлятимуть Миколаївську область на загальнодержавному рівні Конкурсу, підсумки якого будуть підведені в листопаді 2014 року.
Найкращі товари та послуги, що виготовляються та надаються підприємствами м. Миколаєва та області, які прийняли участь в цьому Конкурсі, є чудовим прикладом і переконливим доказом того, що наші підприємства можуть задовольнити потреби не тільки національного ринку, але й виходити на міжнародний ринок.
94 роки розвитку
Гарантія незалежності, професіоналізму і неупередженості - основні підходи в роботі підприємства, доказом чого є багаторічна плідна взаємодія з облдерж­адміністрацією, Миколаївськими обласною і міською радами, правоохоронними органами, Антимонопольним комітетом, Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області, профспілковими організаціями, Регіональною тор­гово-промисловою палатою Миколаїв­ської області, співпраця з найбільшими підприємствами області та фізичними особами, а також співпраця з підприємствами інших областей України та з-закордону.
За майже 95 років існування ДП «Миколаївстандартметрологія» істотно розширило сферу своєї діяльності, яка на теперішній час спрямована на створення умов для забезпечення якості та безпеки вітчизняних товарів, робіт, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках, відповідність міжнародним та європейським стандартам, забезпечення єдності вимірювань та захисту громадян і національної економіки від результатів недостовірних вимірювань в Миколаївській області.
Людство давно вже переконалося в необхідності метрології, стандартизації, сертифікації (підтверджені відповідності), адже вони – невід'ємна частина нашого життя. Це надійний захист від недобросовісної конкуренції і експансії низькоякісних товарів, які у багатьох випадках є небезпечними для життя, здоров'я людей і довкілля.
Впровадження передових методів і новацій, постійне вдосконалення процесів з орієнтацією на випередження очікувань споживачів, безперервне підвищення професійного рівня персоналу забезпечують бездоганну репутацію і підтримку відповідного іміджу ДП «Миколаївстандартметрологія» сьогодні і в майбутньому. Все це дозволяє підприємству гарантувати своїм клієнтам високу якість послуг і взаємовигідну співпрацю.
Послуги ДП «Миколаївстандартметрологія» - для всіх, хто зробив ставку на якість продукції, товарів, робіт та послуг.

ДП «Миколаївстандартметрологія»

Обложка журнала №059
Архив предыдущих номеров
2019 год:
010203
2018 год:
01020304
2017 год:
0102030405
2016 год:
010203040506
2015 год:
0102030405
2014 год:
01020304
2013 год:
0102030405
2012 год:
010203
2011 год:
010203040506
2010 год:
0102030405
2009 год:
010203040506
2008 год:
010203040506
2007 год:
010203040506
2006 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Укра?нськ_ 100x100

  Укра?нськ_ 100x100

Наши партнеры


META-Ukraine
Украинский портАл


 

Designed by Vladimir Philippov, 2005