Всеукраинский общественно-политический журнал
О журнале
Концертное агентство
Рекламодателям
Контакты

Последний номер

Netexchange.ru

Ukrainian banner network

             СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО             

Тетяна Бєлєнкіна: «У єдності – сила!»

Стан ринку праці в Україні й досі залишається незадовільним. Низький рівень заробітної плати, тотальні порушення роботодавцями трудових прав найманих працівників, зокрема, порушення права на відпустки, недотримання вимог нормованого робочого дня, відсутність компенсації за понаднормовий робочий час – усе це, на превеликий жаль, складає буденність майже кожного українського працівника.
Однією з головних причин системних порушень трудових прав найманих працівників є низька правосвідомість громадян та відсутність мотивації до відстоювання власних прав.
Не є виключенням із цього сумного «правила» й будівельна галузь.
Окремим питанням залишається дотримання вимог офіційного працевлаштування робітників.
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що трудові колективи будівельних організацій залишаються сам на сам із викликами. За таких умов найкращим виходом із ситуації є об’єднання працівників в професійну спілки.
Актуалізується також питання: навіщо потрібна профспілка? Вона вже мало що вирішує. Таке питання виникає внаслідок відсутності позитивного досвіду діяльності профспілок (відгукується соціалістичне минуле), а також браку знань про діяльність профспілки та її завдання на сучасному етапі.
Передусім, важливо знати, що таке профспілка.
Відповідь на це питання дає ст. 1 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії їхньої діяльності» відповідно до визначення якої професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Тобто це організація, яка об’єднує працівників усіх підприємств і галузей для вирішення загальних питань для трудового колективу.
Чому профспілка потрібна?
Профспілка сьогодні є єдиною громадською організацією, яка має право й можливості за законом і здатна на ділі представляти інтереси й захищати права працівників. Сьогодні багато громадських організацій, політичних партій оголошують себе «борцями за права й свободи громадян». Політичні партії забувають про свої обіцянки відразу після виборів, а громадські організації – позбавлені реальних механізмів впливу на працедавців і державу для захисту трудових і професійних прав.
У розвинутих капіталістичних країнах саме розвиток профспілкового руху забезпечив дотримання роботодавцями трудових прав працівників і забезпечив зростання соціальних стандартів.
Метою створення профспілок було вирішення нагальних питань та проблем:
— низька заробітна плата працездатного населення;
— режим робочого часу й часу відпочинку;
— вирішення соціальних питань, штрафи, які накладалися на робітників адміністрацією підприємств за різні порушення;
— пенсійне забезпечення;
— безпечна організація виробничого процесу й робіт.
Розглянувши, наскільки нині змінилися проблеми працівників, розуміємо, що як і сто років тому, в Україні необхідно вирішувати питання:
— низької заробітної плати (працівники галузі фактично виживають);
— режиму робочого часу й часу відпочинку. У багатьох сучасних будівельних організаціях установлено такий режим роботи, коли працівники змушені працювати по 10, а часом і по 12 годин, не маючи ні вихідних, ні відпусток. На багатьох організаціях досі існує система оплати праці в конвертах («чорна» заробітна плата), що унеможливлює належне одержання виплат соціального страхування. Ці кроки здійснюються задля підтримки працівників у постійному напруженні, обіцяючи високу зарплату, у той же час знижуючи її розмір різними штрафами за будь-які, навіть незначні, порушення;
— пенсійного забезпечення. Можливість скористатися законним правом пенсійного забезпечення працівниками практично не розглядається, адже це автоматично відкидає людину на так звану межу бідності й вона змушена знову йти працювати, щоб забезпечити собі більш-менш гідний рівень життя, допомагати дітям й онукам. Уряд періодично підвищує розміри пенсій, але ще швидше відбуваються підвищення цін на різні товари й комунальні платежі;
— охорони праці й дотримання працедавцем соціальних гарантій. Багато роботодавців для отримання більшого прибутку здійснюють фінансування питань охорони праці за залишковим принципом — залишилися гроші – значить, є невелике фінансування, а ні – так ні. Тому практично щорічно по всій країні гинуть і стають інвалідами тисячі працівників.
Як бачимо, список проблем сучасного суспільства не сильно змінився за сторіччя, і кому, як не працівнику підприємства, знати про всі ці проблеми, із якими він щоденно зустрічається. Однак подолати їх самостійно часто здається неможливо, бо «один у полі не воїн», і щоб відстояти свої інтереси, працівникам слід об’єднуватися задля спільної мети.
Отже, мотивація працівника до об’єднання в профспілки очевидна й дає йому суттєві переваги. А чи вигідна роботодавцям організація профспілок? Багато з них можуть сказати: «А навіщо мені профспілка? Вона буде мені тільки заважати». Такий висновок є помилковим. В умовах реформування підприємства галузі лишаються один на один зі своїми проблемами. Об’єднавшись у професійну спілку, вступивши до Всеукраїнської професійної спілки працівників будівництва й промисловості будматеріалів, трудовий колектив отримує методичну, консультативну й правову допомогу у вирішенні питань на будь-якому рівні – як місцевому, так і всеукраїнському.
Профспілка є соціальним партнером роботодавця, який буде допомагати у вирішенні проблем, що виникають як у соціальній, так і у виробничій сфері.
Співпрацюючи з профспілковою організацією, роботодавець отримує:
— соціального партнера, утвореного відповідно до закону, який несе всю повноту відповідальності;
— помічника у вирішенні соціальних та особистих питань працівників;
— партнера в досягненні найкращих виробничих результатів, у забезпеченні трудової й виробничої дисципліни;
— помічника у вирішенні трудових спорів (вирішення трудових спорів не зі стихійно утвореною групою, а з компетентною організацією, яка реально дивиться на стан справ);
— практичну допомогу у вирішенні питань із охорони праці та дотримання трудового законодавства;
Далекоглядний підприємець зацікавлений у роботі профспілки з контролю за безпечними умовами праці й охороною праці на виробництві, зниження виробничого травматизму і, відповідно, зниження витрат на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків.
Сьогодні Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України пропонує трудовим колективам та працедавцям наступну допомогу:
• моніторинг за дотриманням органами державної влади і місцевого самоврядування, гарантій і вимог економічної підтримки для підприємств галузі.
• укладення Колективної і Галузевої угоди.
• допомога представництвом галузевих інтересів в суді і органах влади.
• кваліфікована юридична допомога.
• навчання спілчан.
• допомога в працевлаштуванні.
• страхове пенсійне забезпечення.
• корпоративна єдність.
Профспілка – це об'єднання колективного розуму, яке дозволяє впливати на соціальну політику підприємства та держави.

У єдності – сила!

Тетяна Беленкіна, голова Миколаївської обласної організації PROFBUD

Обложка журнала №078
Архив предыдущих номеров
2019 год:
0102
2018 год:
01020304
2017 год:
0102030405
2016 год:
010203040506
2015 год:
0102030405
2014 год:
01020304
2013 год:
0102030405
2012 год:
010203
2011 год:
010203040506
2010 год:
0102030405
2009 год:
010203040506
2008 год:
010203040506
2007 год:
010203040506
2006 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Укра?нськ_ 100x100

  Укра?нськ_ 100x100

Наши партнеры


META-Ukraine
Украинский портАл


 

Designed by Vladimir Philippov, 2005