Для коректного відображення елементів сайту внесіть його в список дозволених в AdBlock.
Всеукраїнський громадсько-політичний журнал
Про журнал
Концертна агенція
Рекламодавцям
Контакти

Останній номер

            АВТОРСЬКА ШКОЛА           

Сергій Січко:
«Слава й честь кожній особистості!»

Миколаївський муніципальний колегіум – Школа, яку створив «Народний учитель України» Сергій Михайлович Січко, – це рідний дім для 1 700 дітей та більш ніж ста вчителів. Заклад має значні успіхи й досягнення, справжні перспективи національної системи навчання й виховання нового покоління нової України. Школа є природничо-математичною за своїм напрямом, національною за своїм змістом і водночас європейською за своєю філософією.
За сучасною назвою «колегіум» – ціле життя школи довжиною у 64 роки. У далекому 1954 році розпочала свою роботу школа № 38 міста Миколаєва – одна з найкращих у важкі післявоєнні роки. Не втрачає своїх позицій заклад і сьогодні. Більше 90 % педагогів закладу – вчителі вищої категорії, старші вчителі та вчителі-методисти, 1 – «Народний вчитель України», 7 – мають почесне звання «Заслужений учитель України», 2 – «Заслужений працівник культури України», 20 – нагороджені знаком «Відмінник освіти», 2 – кандидати наук, 3 майстри спорту, 6 – лауреати Миколаївської обласної – премії ім. Миколи Аркаса.

ИМЕНА: – Чим сьогодні живе Миколаївський муніципальний колегіум?
Сергій Січко: – Миколаївський муніципальний колегіум позиціонує себе як авторська школа природничо-математичного дизайну. Важливим є те, що авторська школа є авторитетною, а не авторитарною. Головна її мета – гідність і честь кожної особистості. Дуже часто говорять: «Це школа для обдарованих дітей», але місія педагога – знайти обдарованість у кожному, а місія авторської школи – створити для цього необхідні умови, як сьогодні прийнято говорити, створити розвивальне середовище.
І хоча колегіум ім. В.Д. Чайки за профілем є природничо-математичним, велику увагу тут приділяють і музиці, і вивченню мов, і хореографії, і науково-дослідницькій діяльності. Орієнтир на людину – ось головна ознака авторської школи.
ИМЕНА: – Ви вважаєте себе школою-брендом і, безумовно, це пов’язано з математичним профілем школи. У чому полягає особливість викладання математики в закладі?
Сергій Січко: – Розвиваючи всі типи обдарованості, колегіум усе ж таки має математичне спрямування. Метою школи є створення необхідних умов для розвитку математично-природничих здібностей учнів; палітри розвивальних середовищ, де кожна дитина знайде свій спосіб мислення і власну місію. А для того, щоб у колегіумі математика викладалася не просто «поглиблено», а щоби діти по-справжньому мали можливість зануритись в улюблений предмет, були залучені провідні українські вчені. Так, куратором із математики є доктор наук, професор Скворцова С.О. (м. Одеса), з логіки – доктор наук О.Я. Митник (м. Київ).
Розвиток математики в нас тісно переплетений з музикою, адже музикування на бандурі розвиває дрібну моторику, яка впливає на розвиток мисленнєвих процесів. До речі, майже всі призери й переможці олімпіад – бандуристи! А перед уроками математики в початковій школі проводяться заняття хороспіву, що дозволяє дітям розвантажити мозок перед напруженим і цікавим уроком.
Тісно переплетена з математикою й інформатика, вивчати яку діти починають із п’яти років у школі раннього розвитку «Інтелект» (складова структури колегіуму). Ми навчаємо дітей використовувати віртуальне середовище для розвитку, а не тільки для розваг. До речі, саме володіння комп’ютерними технологіями допомагає дітям під час дистанційного навчання та використання хмарних технологій протягом навчальних занять. Для цього в колегіумі відкрито 6 комп’ютерних класів. Помічниками на уроці стають і мобільні прилади, за допомогою яких учні здобувають інформацію, виконують тести та інші творчі завдання.
Велика кількість годин математики (а в старших класах вона складає аж 9-10 годин на тиждень), предметні олімпіади, індивідуальні наукові роботи – це все потребує регулярного розвантаження дітей, складання для них навчальних та оздоровчих програм. Саме тому велика увага в школі приділяється психологічній складовій. Консультантом із питань психологічного супроводу роботи з обдарованими учнями та впровадження теорії множинного інтелекту є доктор наук, учений секретар Академії Наук України – професор Тименко В.П. (м. Київ).
Отже, начебто звичайний урок математики, а скільки йому передує: робота вчених, музична складова, психологічний супровід і, безумовно, майстерність учителя. Адже головним інструментом учителя є сам учитель. До речі, у колегіумі викладають учителі математики вищої категорії, два з них отримали звання заслужених. Так, це ті самі вчителі, під керівництвом яких діти перемогли в Ізмірі й Вашингтоні, Сіднеї й Глазго.
ИМЕНА: – В чому особливість педагогічного дизайну колегіуму?
Сергій Січко: – Розглядаючі педагогічний дизайн як проектування освітнього середовища, ми пішли шляхом створення предметних та дослідницьких лабораторій.
У колегіумі діють лабораторії біології, хімії, комп’ютерних технологій і робототехніки, фізики, математики, хмарних технологій, цифрова мовна лабораторія, медіалабораторія. На базі закладу проходить 6 Всеукраїнських експериментів. Учителі-дослідники беруть участь у всеукраїнських та міжнародних заходах, де мають змогу ознайомитися з досвідом представників педагогічної ниви Китаю, Киргизії, Литви, Латвії, США, Грузії, Азербайджану, Ізраїлю, Молдови. Наприклад, учителі-експериментатори відвідали місто Чернігів, де відбулася всеукраїнська конференція «Профільне природничо-наукове навчання обдарованих старшокласників», також, представники кафедри природничих наук узяли участь у четвертій міжнародній конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», на якій обговорювались наукові основи та практичні способи розпізнання, розвитку, супроводу та підтримки обдарованості в дітей та молоді.
ИМЕНА: – Розвиваючи компетентності ХХІ століття, колегіум велику увагу приділяє духовному розвитку дітей, плекаючи в них повагу до традицій та культури українського народу. Що є перлиною Вашого центру «Україна-духовна»?
Сергій Січко: – Знана школа своєю юнацькою капелою бандуристів “Кобзарський передзвін» – лауреатом Всеукраїнських і Міжнародних і конкурсів. Для того, щоб зрозуміти, у чому ж стратегія просування школи-бренду, яка матриця ії успіху, слід провести в ній хоча б один шкільний день, прожити його з колегами. Школа «Кобзарська наука» та Шкільна дитяча філармонія – це справжній рай для творчої людини. Художнім керівником «Науки кобзарів» є заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, лауреат обласної премії ім. М. Аркаса Валентина Січко, а хормейстером – відмінник освіти України, лауреат премії ім. М. Аркаса Анатолій Андрєєв.
Починаючи з 1-го класу школи діти знайомляться з бандурою та кобзарським мистецтвом. На відміну від дорослих, юні колежани вже в шість років знають, що бандура має аж 56 струн. Виявлення музичних здібностей відбувається в початковій школі на уроках музики, хороспіву та індивідуальних заняттях гри на бандурі. Мала капела формується з учнів 5-их класів, а Велика – з 8-го. Більшість учасників капели – математики, фізики, хіміки – переможці Всеукраїнських предметних олімпіад. Це є своєрідним доказом теорії множинного інтелекту Говарда Гарнера, що музичні здібності тісно пов’язані з математичними та лінгвістичними. Одночасно з цим, музикування на бандурі сприяє розкриттю духовного ока юних учених.
Із капели вийшли відомі бандуристи-новатори Георгій Матвіїв, Олександр Дяченко, Дмитро Вінніков, Євген Каратай. Найвідомішим, безперечно, є Георгій Матвіїв – композитор, бандурист-новатор, лауреат міжнародних академічних та джазових конкурсів і фестивалів, соліст академічного ансамблю «Чайка» та Європейського джазового оркестру, викладач Одеської Національної музичної академії ім. А.В. Нежданової .
Важливою є підтримка юних бандуристів педагогічним, батьківським колективами колегіуму та відомими в усьому світі бандуристами: Юліаном Китастим (США), Орестом Сушко (Канада), Національною капелою бандуристів України ім. Г. Майбороди та популярним гуртом «Шпилясті кобзарі».
Народна юнацька капела “Кобзарський передзвін" – організатор і володар Гран-прі першого і другого молодіжних кобзарських фестивалів Півдня України “Під срібний дзвін бандур”, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Організована вона в 1992-му році на базі муніципального колегіуму за активної підтримки Національної всеукраїнської спілки кобзарів та Національної державної заслуженої капели бандуристів під керівництвом народного артиста України Миколи Гвоздя. Капела плідно пройшла свій 20-річний шлях, пропагуючи «колиску козацьких шабель» – душу української нації – серед різних верств населення рідного краю і України.
ИМЕНА: – У світі реформ змінюються як вимоги, так і відношення до школи. Як Ви вважаєте, чим є школа сьогодні?
Сергій Січко: – Освітяни колегіуму сходяться в єдиній думці, що належить Софії Русовій, – світочу національного українського духу: «Велике слово «школа». Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута невідомості, шлях до волі, до науки, до світла, до майбуття».

Фото з архіву Миколаївського муніципального колегіуму

 


Ukrainian banner network
Обкладинка журналу №079
Архів попередніх номерів

2021 рік:
01020304
2020 рік:
01020304050607
2019 рік:
0102030405
2018 рік:
01020304
2017 рік:
0102030405
2016 рік:
010203040506
2015 рік:
0102030405
2014 рік:
01020304
2013 рік:
0102030405
2012 рік:
010203
2011 рік:
010203040506
2010 рік:
0102030405
2009 рік:
010203040506
2008 рік:
010203040506
2007 рік:
010203040506
2006 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 рік:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Українська банерна 100x100

Дивіться нас на YoutubeНаші партнери

 

Designed by Vladimir Philippov, 2005